Banyolan Sunda


Di Pengadilan 

3 urang budak afrika

Kacaritakeun 3 urang budak Afrika keur ngagul-ngagulkeun bapana masing2 pahideung-hideung (di Afrika mah mun hideung teh jadi kabanggaan).

#1           :” Bapak urang mah euy bakating ku hideung, harita keur macul dikebon kacugak beling nepi ka ngocor    getihna, hideung getihna ge.”

#2           :”walah, tp eleh keneh ku bapa urang mah, bapak urang keur maen bal ditemprang sukuna ku lawan nepi kapotong, katingali  hideung tulangna ge.

Ari budak nu ka 3 ngahuleng bari mikir kumaha carana ulah eleh ku babaturanna, nya ahirna mah meunang ideu

#3           :”Biasa eta mah euy, moal lawan hideungna ku bapa urang mah, bapak urang isuk –isuk keur maca koran ditepas, urang rek kaluar imah, karek ge muka panto bapa urang hitut, na eta mah langsung poek !”

#1    : “(aralohok)”

Teu kabayang pisakumahaeun hideungna, karek  ku hitutna ge matak poek…!!! Hahaha…

2. Aki- Aki Wanian

Ka caritakeun para panumpang  kapal laut keur ngarumpul diluhur dek kapal bari naringali kahandap, keur jongjon ngararasakeun endahna pamandangan laut, teu lila ujug-ijug aya salah saurang panumpang awewe ragrag ngagujubar ka laut, atuh panumpang nu lainna panik da puguh euweuh nu bisa ngojay keur baringung kitu  teu kanyahoan aya aki aki ngagajleng kalaut rek nulungan jigana mah bari roroesan eta aki-aki nyekel kana leungeun si awewe, teu lila patugas kapal datang trus ngalungkeun pelampung jeung ban harita keneh ditarik kaluhur, ahirna aki-aki jeung awewe nu tadi bisa disalametkeun, para panumpang nulain maruji ka si aki-aki:” wah hebat euy  aki, wanian batur mah teu aya nu wanieun  luncat ..!” ceuk salah saurang panumpang, anehna dipuji kitu teh si aki-aki lain atoh kalah ka jiga nu ambek pokna bari luak lieuk jiga aya nu diteangan:” lain hebat hebat siah, lain ari tadi nu nyuntrungkeun aing titukang saha?” . Singhoreng lain wanian rek nulungan ngajleng teh tapi aya nu nyuntrungkeun ti tukang.. heheh…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: